POSTER BİLDİRİ PROGRAMI

15 MART 2019, CUMA
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatili Hastaların Tedavisinde Gizemli Zorluk; Alkol Septal Ablasyonu Veya Cerrahi Septal Miyektomi
Cem Doğan
Karotis Arter Aterosklerozunda Potansiyel Bir İndikatör; Tam Kan Viskozitesi
Mevlüt Serdar Kuyumcu
16 MART 2019, CUMARTESİ
Yan Dalda Jail Olan Tele Bağlı Komplikasyonlar Ve Yönetimi
Salih Kılıç
İnsidental Saptanan İnterventriküler Membranöz Septum Anevrizması
SinanVarol
Tranözafagial Ekokardiyografik Görüntülemede Sol Atriyal Apendiksin Strain Değerlendirmenin Tromboembolik Olayları Öngördürmesi
Salih Kılıç